Da Vinci  Institute е част от корпоративната група Da Vinci Dental Health Care Group  като подразделение което развива иновационната политика на групата в областта на оралното здраве като съществена част от качеството на живот.

Емил Калинчев основател и изпълнителен директор на Да Винчи Институт

Емил Калинчев основател и изпълнителен директор на Да Винчи Институт

Организацията ни  непрекъснато подобрява начина, по който доставя продукти и използва материали, за да предоставя качествена грижа. Тези подобрения на процеса могат да се квалифицират като R&D (научноизследователска и развойна) дейност.

Стратегическата цел на института е да развива нови продукти и услуги, да внедрява подобрения на съществуващи техники и да създава иновации, базирани на най-интересните новости в света на денталната грижа.

За целта развиваме успешни партньорства с водещи дентални университети в цял свят, неправителствени организаци и различни заинтересовани лица и страни в процеса.

Различни проекти с, с които се занимава отделът за изследване и развитие  Da Vinci Institute са:

  1. Холистичен подход към пациента – център на цялостната грижа.
  2. Максимално разбиране на нуждата на пациента
  3. Безболезнено лечение;
  4. Терапевтични стратегии във ортодонтията и протетиката и др.

Другата основна цел на института е да подготвя кадри като провежда обучителни курсове за повишаване уменията и квалификацията на зъболекари, водени от световно признати имена с висока експертиза, които са модел в тяхната сфера.