Проф. Д-р Андерсон Мамеде

ЛЕКТОР

• Доцент доктор по Ортодонтия
• Научен консултант в ПЕК ЛАБ в индустрията с мини импланти
• Научен консултант в Е3Д Дентална Дигитална Компания
• Ръководител на катедра Ортодонтия и Дентофациален Ортопедичен Департамент в Модален Факултет в Бело Оризонте
• Курсове и лекции провеждани и координирани в Бразилия и Турция
• Координатор в курсове по Ортодонтия и Дентофациална Ортопедия в САЩ
• Научен консултант към Орто Научен Журнал
• Гост лектор в няколко дентални конгреса в Бразилия, Турция, Египет и България
• Координатор по софтуера INVESALIUS за разчитане на компютърна томография, за турско говорящи.
• Автор на патент BG1020140102345 върху ново скелетно ортодонтско закрепващо устройство

Проф. Д-р Сауло Грибел

ЛЕКТОР

• Специалист, Магистър и Доцент доктор по Ортодонтия
• Специалист по челюстно функционална ортопедия
• Ръководител на катедра Ортодонтия и Дентофациален Ортопедичен Департамент в Модален Факултет в Бело Оризонте
• Курсове и лекции провеждани и координирани в Бразилия
• Координатор по Ортодонтски и Дентофациални курсове в Турция
• Координатор по Ортодонтски и Дентофациални курсове в САЩ
• Научен консултант към Орто Научен Журнал/ Бразилия
• Гост лектор в няколко Дентални конгреса в Бразилия, Турция, Египет и България
• Повече налична информация на lettes.cnpq.br
• Директен линк: http://lattes.cnpq.br/9732204520541622