Da Vinci  Institute е част от корпоративната група Da Vinci Dental Health Care Group  като подразделение което развива иновационната политика на групата в областта на оралното здраве като съществена част от качеството на живот.

Организацията ни  непрекъснато подобрява начина, по който доставя продукти и използва материали, за да предоставя качествена грижа. Тези подобрения на процеса могат да се квалифицират като R&D дейност.

Стратегическата цел на Da Vinci Institute е прилагането на комплексен мултидисциплинарен подход  при внедряването и сертифициране на нови продукти и услуги във осъщестяването на цялостната грижа към пациетна.

Курсове и уебинари